Anabilim Dalımız 9 Ocak 1936’da Atatürk’ün katıldığı sade bir törenle açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşunda yer alan kürsülerdendir. Bugün Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü çatısı altında bulunmakta, lisans ve lisansüstü öğrenimi vermektedir.

Anabilim Dalımız 2016-2017 akademik yılına bir yıl süreli hazırlık sınıfıyla başlayacaktır. Lisans programımız dil bilgisi ağırlıklı Rusça öğretimiyle devam etmektedir. Rusça dil becerisini kazanan öğrencilerimiz için lisans programımızın 3. ve 4. sınıflarında Rus edebiyatı, kültürü ve tarihine ilişkin dersler verilmektedir. Öğrencilerimizin mezun olduklarında Rusçayı bilim, turizm, ticaret gibi çeşitli alanlarda kullanarak istihdam olanağı bulabilmesi, akademik boyutta dil ve edebiyat alanlarında incelemeler yapabilecek seviyede uzmanlaşması başlıca amacımızdır.

Başarılı öğrencilerimize Moskova M.V. Lomonosov Devlet Üniversitesi ve Saratov N. G. Çernışevski Devlet Üniversitesi ile olan akademik işbirliği çerçevesinde dönemlik ya da yaz burslarıyla öğrenim olanağı sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz, ikinci sınıftan itibaren Erasmus programına başvurabilmekte ve Avrupa’daki çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinde dönemlik eğitimden yararlanabilmektedir. Öğrencilerimiz, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluş amacına uygun olarak farklı bölümlerce açılan çeşitli seçmeli dersleri alarak bilgi ve becerilerini geliştirebilmektedir. Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun olan öğrencilerimiz, yurt içinde ve yurt dışında Rus dili ve edebiyatı yüksek lisans programlarında öğrenimlerini devam ettirebilmektedir.

Anabilim dalımız lisansüstü öğretim aşamasında öğrencilerin Rus dilbilimi ve edebiyatı alanında hem eğitimci hem de araştırmacı olarak uzmanlaşmaları doğrultusunda çok yönlü bir program uygulanmaktadır.