Prof. Dr. Abdulkadir İNAN (1889-1976)

Abdulkadir İnan

Türk Dil Kurumu’ndaki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü dil, halkbilim ve tarih uzmanıdır. 1925 yılında Türkiye’ye geldikten sonra, çalışmalarını daha önceden bilen Fuat Köprülü tarafından Türkiyat Enstitüsü’ne asistan olarak alınmıştır. 1935 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulurken bizzat Atatürk tarafından burada görevlendirilmiştir. 1936-1944 yıllarında Fakültemizde profesör olarak hizmet etmiştir.

 

 

 


Lev Petroviç YAKUBİNSKİ (1892-1945)

tarihce1

Eski Rusça, Slav dilleri ve şiir dili kuramları alanlarında uzman, dilbilimci, Baudouin de Courtenay’nin öğrencisi, biçimciliğin  OPOYAZ üyesi, yazar, sosyodilbilimin kurucularındandır. 1936-1937 yıllarında Narkompros’un görevlendirmesiyle üniversitemizin Rus Dili Kürsüsünde çalışmıştır.

 

 

 


Prof. Dr. Akdes Nimet KURAT (1903-1971)

akdes nimet kuratGenç yaşında Türkiye’ye yerleşen ve akademik çalışmalarıyla Türk bilimine büyük katkılar sağlayan Kazan’lı bir Türktür.  1941’de üniversitemizin Rus Dili Kürsüsüne doçent olarak atanmış, 1944 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. 1953–1955 yıllarında Fakültemizde dekan olarak hizmet etmiştir. Dekanlığı sırasında sayısı 50’yi aşan tarih kollokyumu düzenlemiştir.  19 kitap ve 70’den fazla makalesi vardır.


Prof. Dr. Hasan EREN (1919-2007)

hasan eren

Rusça, Bulgarca, Fransızca ve Türk dili ile ilgili konulara büyük ilgi duyan ünlü Türkolog, 1948 yılında Türkiye’ye gelerek Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde doçent olarak göreve başlamıştır. Türk Dil Kurumu’nda da çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Hasan Eren, sözlük çalışmalarına çok değerli katkılarda bulunmuştur.

Rus edebiyatının ülkemizde tanınmasında çevirileriyle büyük katkı veren Mazlum Beyhan, Azer Yaran, Ergin Altay, Mehmet Özgül, ozan Ataol Behramoğlu ve ozan Gültekin Emre mezunlarımızdandır. Anabilim Dalımız diğer üniversitelerimizde görev yapmakta olan birçok akademisyenin yetişmesinde büyük pay sahibi olma gururunu taşımaktadır.


Karl Heinrich Menges (1908-1999)

Ünlü Alman Dilbilimci ve Türkolog Karl Heinrich Menges 1937-1940 yılları arasında Ankara Üniversitesinde profesör olarak görev yapmıştır. Menges, ayrıca fakültemize Rus Dilinin öğretimi konusunda destek vermiştir.