Kütüphanemize bağışlanan kitap listesinin pdf dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

          Kütüphanemize değerli katkılarından dolayı sayın Lozan Kaynak’a, sayın Ünsal Acar’a ve sayın Ertuğrul Bostancı’ya  teşekkür ediyoruz.

BAĞIŞ KİTAP LİSTESİ
Kalyuta, A., Pratik Rus Kelime Bilgisi, 2011, Multilingual yayınları.
 Coşar, Mehmet, Fıkralarla Rus Hayatı, 2005, Multilingual yayınları.
 Demiriz, Elena Napolnova, Konularına Göre Rusça KPDS Hazırlık Soruları, Örnekli Fiiller, 2009, Multilingual yayınları.
 Muravyeva, L., Rusçada Hareket Fiilleri, 1998, Multilingual yayınları.
 Rusça Teknik Terimler, Multilingual yayınları, İstanbul
 Kuleşov, Vasiliy İvanoviç, Puşkin, Yaşamı ve Sanatı, 2000, Multilingual yayınları.
 Troyat, Henri, Gogol, 2000, Multilingual yayınları.
 Rolland, Romain, Tolstoy, 2001, Multilingual yayınları.
 E. Zakhava- Nekrasova, Russian A Pratical Grammar with Exercises, 2001, Multilingual yay.
 Üstoğlu, Evren, Ruçada Sözcük Yapma Yolları, 2009, Multilingual yayınları.
 Drujnikov, Yuri, Puşkin’in İkinci Karısı, 2003, Multilingual yayınları.
 Yabancılar için Betimlemelerle Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (Açıklamalar), 2007, Multilingual yay.
 Yabancılar için Betimlemelerle Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (Betimlemeler), 2007, Multilingual yay.
 Yabancılar için Betimlemelerle Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (Alıştırmalar), 2007, Multilingual yay.
 Pamir Dietrich, Ayşe, Rus Halk Masalları, 2004, Multilingual yayınları.
 Kirillova, Tatyana, Rusça Konuşuyoruz, 2006, Multilingual yayınları.
 Demiriz, Elena Napolnova, Rusça KPDS Hazırlık Soruları, Fiiller, 2004, Multilingual yayınları.
 Demiriz, Elena Napolnova, Rusça KPDS Hazırlık Soruları, Hareket Fiilleri, 2004, Multilingual yayınları.
 Demiriz, Elena Napolnova, Rusça KPDS Hazırlık Soruları, Edatlar ve İsim Halleri, 2007, Multilingual yayınları.
 Baskakov, N.A., Türk Dillerinin Tarihi-Tipolojik Sesbilimi, 2006, Multilingual yayınları.
 Popular English- Russian and Russian- English Dictionary, 1985, Multilingual yay.
 Dolstoyevski, Uysal Kız, 2000 Multilingual yayınları, İstanbul.
 Kalyuta, Aleksandr, Demirel, Mine, Rusça Sesteş Kelimeler Sözlüğü, 2005, Multilingual yayınları.
 Pamir Dietrich, Ayşe, Dictionary of Linguistic Term, 2001, Multilingual yay, İstanbul.
 Pamir Dietrich, Ayşe, Eski Slavca Dilbilgisi, Multilingual yayınları, 2002, İstanbul.
 Pamir Dietrich, Ayşe, Eski Rusça Dilbilgisi, Multilingual yayınları, 2001, İstanbul.
 Turizm’de Rusça, 2007, Multilingual yay.
 Belıy, Andrey, Petersburg, 20006, Multilingual yay, İstanbul.
 Russian Culture, Policy and Politics, 2005, Multilingual yay, İstanbul.
 Olcay, Türkan, Ivan S. Turgenyev, 2005, Multilingual yay, İstanbul.
 Kalyuta, Aleksandr, Dilbilmi Terimleri Sözlüğü, 2004, Multilingual yay, İstanbul.
 Bakışımlı Rus Öyküleri, 2004, Multilingual yay, İstanbul.
 Şuksin, Mikroskop,2004, Multilingual yay, İstanbul.
 Aslan, Mustafa, Temel Türkçe Kelime ve Kelime Gruplarını Öğrenme Kılavuzu, 2006, Multilingual yay, İstanbul.
 Asma, Beyhan, Rusça Alıştırmalar, 2005, Multilingual yay. İstanbul.
 Çehov, Vanya Dayı (Bakışımlı), 2000, Multiligual yay, İstanbul.
 Çehov, Üç Kız Kardeş (Bakışımlı), 2000, Multilingual yay, İstanbul.
 Çehov, Vişne Bahçesi (Bakışımlı), 2000, Multilingual yay, İstanbul.
 V. Rasputin, Yüzyıl yaşa Yüzyıl Sev, 0998, Multilingual yay, İstanbul.
 Y. N. Rozaliev, Mustafa Kemal Atatürk, 1997, Multilingual yay, İstanbul.
 Pamir Dietrich, Ayşe, XVIII. Yüzyıl Rus Edebiyatı, 2005, Multilingual yay, İstanbul.
 K. İ. Pehlivanova, M. N. Lebedyeva, Resimli Rusça Dil Bilgisi, 1994, Multilingual yay, İstanbul.
 Esmantova T.L., A2 Russkiy yazık: 5 elementov, Zlatoust, St.Petersburg, 2013
 Esmantova T.L., B1 Russkiy yazık:5 elementov, Zlatoust, St.Petersburg, 2015
 Ergenç, İclal , Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleniş Sözlüğü, 1995, Multilingual yay, Ankara.
 A. N. Kononov, Türk Dili Araştırmaları Tarihi, 2006, Multilingual yay, İstanbul.
 Türkçenin Temel Sözlüğü (Yunanca), 2005, Multilingual yay, İstanbul.
 Otto Harrassowıtz Verlag, Türkçe- Almanca Sözlük
 Otto Harrassowıtz Verlag, Almanca- Türkçe Sözlük
 Larousse, Fransız Dili Grameri, 1997, Multiligual yay, İstanbul.
 Пять звездь экспресс курс по русскому языку для работников сервиса, 2014, Москва
 Muhammad L.P, Aşçı, Murat, Çaylak, Hanife, Скоморошина или приключения Боры, 2016, İstanbul
 А.Н.Кононов, Грамматика современного Pусского языка,1956,Москва
 Elena Napolnova Demiriz, Türkçe-Rusça Sözlük, 2003, Multilingual yay, İstanbul.
 Türkçe- Rusça Büyük Sözlük, 1994, Multilingual yay, İstanbul.
 Хавронина С.А, Лексико-грамматический курс для начинающих, 2007, Multilingual yay, İstanbul
 Курлова И.В., Начинаем читать по-русски, 2015, Москвa
 Yeni Rusça-Türkçe Sözlük, 1994, Multilingual yay.
 Yeni Türkçe-Rusça Sözlük, 2006, Multilingual yay.
 Максимова А.Л.,Корректировочный курс русской грамматики,2002, Multilingual yay, İstanbul
 Ortak Kelimeler
 Кононов А.Н., Грамматика Турецкого Языка, 2005, Multilingual, İstanbul
 Sesteş Kelimeler
 Anikina M.N., Merdiven 1, Multilingual yay, İstanbul
 Anikina M.N., Merdiven 2, Multilingual yay, İstanbul
 Anikina M.N., Merdiven 3, Multilingual yay, İstanbul
 Захарова Л.Н., Лингвокультурные коннотации в языковой картине мира, Multilingual yay, İstanbul, 2006
 Teknik Terimler
 Костюк Н.А.,Читаем без проблем часть четвертая, 2010, Multilingual, İstanbul
 Popular English Russian
 Kirillova, Tatyana, Bağlan Özer Z., Словарь знакомых слов и выражений, Multilingual yay, 2005, İstanbul
 Dictionary of Linguistics Terms
 Кайтукова Е.Г. Турецко-Русский экономический словарь, 2002, Multilingual yayınları, İstanbul
 Достоевский Ф.М., Идиот, Multilingual yayınları, 2012, İstanbul
 Чехов А.П., Дама с собачкой, Multilingual yayınları, 2010, İstanbul
 Пушкин А.С. Пиковая дама, Multilingual yayınları, 2010, İstanbul
 Акунин, Борис, Азазель, Multilingual yayınları, 2010, İstanbul
 Пелевин В., Ника, 2010, Multilingual, İstanbul
 Кавказский пленник, 2010, Multilingual, İstanbul
 Под Русским флагом вокруг света, 2010, Multilingual, İstanbul
 Чернышов, С., Чернышова А., Поехали, Русский язык для взрослых часть 2 том 1
 Чернышов, С., Чернышова А., Поехали, Русский язык для взрослых часть 2 том 2
 Дудина Л. Н., Турецкий язык практический курс, 2008, Multilingual, İstanbul
 Новикова Н. С., Шустикова Т. В., Русская грамматика в таблицах и схемах, 2013, Москва
 Русская грамматика в картинках для начинающих 3-е изд., 2002, Multilingual, İstanbul
 Какорина Е. В., Костылёва Л. В., Савченко Т. В., «от буквы к слову» часть 1, 2010, Multilingual
 Какорина Е. В., Костылёва Л. В., Савченко Т. В., «от слова к тесту» часть 2, 2010, Multilingual
 Какорина Е. В., Костылёва Л. В., Савченко Т. В. «текст и грамматика» часть 3, 2010, Multilingual
 Попова Т., Юрков Е., Поговорим, 2007, Multilingual
 Жили-были 12 уроков русского языка учебник, 2005, Multilingual, İstanbul
 Жили-были 12 уроков русского языка рабочая тетрадь, 2005, Multilingual, İstanbul
 Лопатин В. В., Лопатина Л. Е., Русский толковый словарь
 Экономический словарь
 300 глаголов совершенного и несовершенного вида вречевых ситуациях, Русский Язык, Москва