Tarihçemiz

Rusçanın üniversite düzeyinde öğretimi, Cumhuriyet döneminde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yüksek uygarlık idealiyle hayata geçmiştir. Ülkemizin tarihini bilimsel olarak araştırmak için tarih kongreleri gerçekleştiren Atamız, bu kongrelerde dile getirilen tarihi ve kültürel hedeflere ulaşılabilmemiz için Ankara’da bir bilim kurumuna gereksinim olduğunu görmüştür. Ulu önderimizin emir ve istekleriyle kurulan ve 9 Ocak 1936’da Atamızın bizzat teşrifleriyle sade bir törenle açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin ilk bilim dallarından biri de Rusça kürsüsü olmuştur. 1990 yılına dek kendi alanında tek anabilim dalı olarak etkin olmuş, daha sonra da ülkemizin diğer üniversitelerinde açılan bölümlerin akademik kadrolarını oluşturan pek çok öğretim üyesinin mesleki kariyerleri burada tamamlanmıştır. Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı özellikle tarih alanında değerli bilim insanlarının yanı sıra, Rus edebiyatının ve kültürünün çeviri ve özgün araştırmalarla tanınmasını sağlamada büyük emeği geçen şair, yazar, çevirmen, araştırmacı ve bilim insanlarımızın yetişmesini sağlamıştır.